Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ bẩy, ngày 25 tháng 06 năm 2016
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ quán Việt Nam tại Israel


Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước Israel

            Địa chỉ: 4th floor, Beit Asia, 4 Weizman, Tel Aviv, Israel

Điện thoại: (972) 36966304, (972) 36966311; Fax: 36966243

Email: vnembassy.il@mofa.gov.vn, vnembassy.il@gmail.com

Website: vietnamembassy-israel.org

 

            Văn phòng Tham tán Thương mại         

Địa chỉ: 72 Heh Biyar, Tel Aviv, Israel

Điện thoại: (972) 774252072

 

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng

Địa chỉ: 43 Moshe Sharet, Ramat Gan, Israel

Điện thoại: (972) 35528690; Fax: 35529110

 

Văn phòng Bộ phận Khoa học Công nghệ

            Địa chỉ: 4th floor, Beit Asia, 4 Weizman, Tel Aviv, Israel

Điện thoại: (972) 37160153

 

Văn phòng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam

Địa chỉ: 202 Hayarkon, Tel Aviv, Israel

Điện thoại (972) 775348630; Fax: 774812994

Email: vnaisr@gmail.com

 

SĐT trong trường hợp khẩn cấp: (972) 543483303

 

Danh sách cán bộ ngoại giao và trưởng các bộ phận:

 

Họ và tên

Chức vụ

ĐTCQ

Tạ Duy Chính

Đại sứ

36966304 Ext. 102

Đặng Bảo Châu

Bí thư thứ nhất, người thứ hai (phụ trách phòng lãnh sự)

36966304 Ext. 103

Nguyễn Việt Hải

Tham tán thương mại

774252072

Nguyễn Văn Thanh

Bí thư thứ nhất (phụ trách công tác cộng đồng, nghiên cứu)

36966304 Ext. 107

Lê Văn Châu

Bí thư thứ hai (phụ trách lễ tân, báo chí, nghiên cứu)

36966304 Ext. 108

Trần Văn Khương

Bí thư thứ hai

36966304

Đỗ Văn Đáng

Tùy viên Quốc phòng

35228690

Lê Đại Hòa

Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

35228690

Nguyễn Bình Thuận

Bí thư thứ nhất, Trưởng bộ phận KHCN

37160152

Trần Hiếu Trung

Bí thư thứ hai (KHCN)

37160153

Hoàng Ngọc Đỉnh

Bí thư thứ hai (KHCN)

37160153

Bùi Quang Hoàn

Trưởng CQ thường trú TTXVN

775348630

 


Embassy of Vietnam in Israel