Trang chủ Tìm kiếm Phản hồi

Ngôn ngữ:

Thứ ba, ngày 27 tháng 01 năm 2015
Tìm kiếm toàn văn:    
Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ quán Việt Nam tại Israel


ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI I-XRA-EN

Địa chỉ:  4th floor, Beit Asia - 4 Weizman street, Tel Aviv, Israel

Điện thoại: 03-6966304; 03-6966311

Fax: 03-6966243

Email: vnembassy.il@gmail.com ; vnembassy.il@mofa.gov.vn

Ông TẠ DUY CHÍNH – Đại sứ

Điện thoại: 03-6966304 Ext. 102     

Ông ĐẶNG BẢO CHÂU – Bí thư thứ Nhất, Người thứ hai

Điện thoại: 03-6966304 Ext. 103        

Ông NGUYỄN VIỆT HẢI – Tham tán thương mại

Điện thoại: 03-7161786

Ông NGUYỄN TUẤN ANH – Bí thư thứ Nhất

Điện thoại: 03-6966304 Ext. 107

Ông LÊ VĂN CHÂU – Bí thư thứ Hai

Điện thoại: 03-6966304 Ext. 108

Ông TRẦN VĂN KHƯƠNG – Bí thư thứ Hai 

Điện thoại: 03-6966304 Ext. 101

Ông NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG – Nhân viên

Điện thoại: 03-6966304 Ext. 109

BỘ PHẬN KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Địa chỉ : 4th floor, Beit Asia - 4 Weizman street, Tel Aviv, Israel

Fax: 03-7160191

Ông CHU THANH HẢI – Trưởng Bộ phận, Bí thư thứ Hai

Điện thoại: 03-7160152

Ông TRẦN HIẾU TRUNG – Bí thư thứ Hai

Điện thoại: 03-7160153

Ông LÊ HIỆP CƯỜNG – Bí thư thứ Ba

Điện thoại: 03-7160153


Embassy of Vietnam in Israel